Kinderhoroscoop

Ieder kind heeft zijn eigen dynamiek en reactiepatroon, maar ook een eigen behoeftepatroon als het gaat om koestering en zorg.

Ook genegenheid uit het op een eigen manier, en die kan verschillen van de manier waarop ouders dat van nature doen.

Het ene kind heeft behoefte aan contact, mensen om zich heen, terwijl een ander kind juist tot rust komt door zich even terug te trekken en alleen te zijn. Kinderen gaan op hun eigen manier om met spanning en onzekerheid.

Ouders en kinderen begrijpen elkaar niet altijd even goed. Een gesprek over de horoscoop kan veel duidelijk maken over die verschillen tussen ouder en kind.

De geboortehoroscoop beschrijft niet het lot van het kind, maar laat zien wie hij/zij diep van binnen is en welke steun ouders daarbij kunnen geven. Afhankelijk van de leeftijd komen de verschillende fases van ontwikkeling aan bod. Want elke leeftijd kent zijn eigen uitdagingen!

Ook kinderen hebben recht op privacy. Als ze ouder zijn dan 12 jaar is het belangrijk dat zij daar zelf bij aanwezig zijn of uitdrukkelijk toestemming geven voor een gesprek!