Op 8 september 2009 verliet Annie Le haar appartement en ging op weg naar Yale, waar ze studeerde. Om 10.00 uur liep ze het campus gebouw binnen. Daar zijn beveiligingsbeelden van. Dat was het laatste moment dat ze werd gezien en voor dat moment heb ik de horoscoop gemaakt. Op de beveiligingsbeelden van die dag is niet te zien dat ze het gebouw ook weer verlaten heeft.
Annie Le wordt gesymboliseerd door 2015-06-10_23-34-44Venus, heer van de ascendant, en de maan. Venus staat in Leeuw in het 10e huis, het huis van werk. De maan vinden we in Stier, het teken van haar verhoging (en dus sterk in waardigheid) en de maan staat in het 7e huis. Dit huis  beschrijft o.a. je vijanden. We moeten altijd kijken naar de aspecten die de maan maakt en gemaakt heeft,  dat laat de actie zien.

De maan staat net in Stier en er is, binnen orb, eigenlijk geen laatste aspect. Het laatste aspect dat Venus heeft gemaakt is een sextiel naar Mercurius in 12: Venus loopt snel en Mercurius loopt heel langzaam. Mercurius is heer 9 en dat zou kunnen betekenen dat Annie als laatste in contact is geweest  met een mede-student.  De maan gaat als eerste een sextiel maken met Mars, heer 7. Deze Mars staat in het teken van zijn val en als we kijken naar de recepties, dan zien we dat de maan Mars ontvangt, want Mars staat in het teken waar de maan over heerst. Maar Mars staat in vernietiging in het teken Stier en dat lijkt aan te geven dat deze heer 7, de vijand, beschadigend is voor Annie.

Venus, de aanduider van Annie, maar ook de heer van het 8e huis, de dood, loopt toe naar de oppositie met Jupiter, die staat in het 4e huis. Dat huis laat de afloop zien maar staat ook symbool voor het graf.Een oppositie is altijd een negatief aspect en al helemaal als zo’n aspect ook nog gemaakt wordt naar een planeet in een beladen huis.

Er zijn aanwijzingen dat ze snel gevonden zal worden. De zon en de maan staan allebei boven de horizon en de maan gaat een driehoek maken met de zon. Maar er is meer: de maan staat in een hoekhuis en dat geldt ook voor heer 1, Venus: het lichaam van Annie werd gevonden op 13 september, even na 17.00 uur, de dag dat ze in het huwelijk zou treden.

Met de klassieke uurhoekregels ven Lilly, kun je ook de locatie bepalen. De maan, heer 1 en het teken op cusp 4, de plaatsing van heer 4 en Pars Fortuna zijn de belangrijkste aanduiders.

Heer 1 staat in 10, en als de aanduider van een vermist iemand in dit hoekhuis staat, dan laat dat de werkplek zien. Het teken waar Venus in staat is Ram, een vuurteken. En volgens Lilly krijgen we dan in huizen “the covering, ceiling or plastering of it.” Zie CA.p.93

Het teken op cusp 4 is Waterman en de heer is Saturnus en dat geeft  “Caves, Dens, Holes, Ruinous Buildings, Sinks, Dirty or Stinking Muddy Places, near boundaries,Wells and Houses of Offices, &c.“Zie Ca.p.60. Saturnus staat ook dicht bij de zon en is verbrand, en dat geeft verstopt of moeilijk vindbaar, ergens achter of onder. Als we daar Maagd aan toevoegen, dan krijgen we kasten, plaatsen waar iets wordt bewaard. Met het Pars in het teken Tweelingen, in 8, krijgen we weer “plasterings and walls of houses, barns.“CA.p.94

Maagd is een aarde teken en ook de maan staat in een aarde teken, Stier:”low rooms or cellars, sheds, stables, places near the earth.”

Als we alle aanwijzingen samenvoegen krijgen we dit beeld: waarschijnlijk is haar lichaam op een plek die niet eenvoudig te vinden is en die ook niet zichtbaar is. De plek is laag, misschien een kelder of een sousterrain, donker  of afgesloten, bij een muur of ergens tussen.

Authorities discovered Le’s body inside the wall of a basement laboratory in the Amistad Street building.  The basement where Le’s body was found houses animals (mostly mice) that are used for experiments and research.

Hier kun je meer lezen over deze treurige gebeurtenis.

2015-06-14_10-09-36